RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Redakcijas padomes un recenzentu atziņas:

Prof. Dr.phil. H.Ruismäki: „I like the clear and simple structure of the articles. Particularly of the summary. When the essential matters in question are outlined already in summary, it presses also the author to speculate the fundamental for example from the results and essentially form the conclusions.

It is good that the publication has been divided I three sections – Original Scientific Articles on Pedagogy and Psychology; Original Articles on Other Branches of Sciences; Problem Articles. Some of the articles are more based on writers view and opinions than actual empirical researches. However, both of them are needed and they could be considered in classification of the articles. As a whole the articles are clear and informative.”

Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē (D.Dzintere, T.Zīriņa, R.Purmale)
Prof. Dr.sc.soc. I.Švechs: “Ļoti aktuāls un vērtīgs raksts, kas atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas zinā.”

Pedagoģijas zinātnes daži metodoloģijas aspekti (A.Špona)
Prof. Dr. H.Schachl: “Īpaši interesantu un vērtīgu pieredzi šis pētījums sniegs rietum”

Vispārizglītojošo skolu mūzikas mācību priekšmeta satura atbilstība skolēnu interesēm. Pretrunas un nākotnes perspektīvas. (M.Marnauza)
Prof. Dr.art. I.Gutberga: “Ar patiesu interesi izlasīju rakstu. Ļoti aktuāls un jaunajai paaudzei svarīgs temats.”

Testing Literacy at University Level ( G.Kavaliauskienė, L.Anusienė)
Prof. Dr.art. I.Gutberga: “Laikmetīgi svarīgs pētījums.”

The importance of Historical Conceptions for Nowadays Music Education (S.Gies)
Prof. Dr.habil.paed. A.Špona: “Rakstam ir nozīme mūzikas mācību satura izveidē, atspoguļota Eiropas valstu pieredze ”

Softwaredevelopment from Teachers for Teachers (A.Bachinger)
Asoc.prof. Dr.paed. A.Lasmanis: “Raksta autors analizē Latvijas izglītības sistēmai aktuālas problēmas. Autors piedāvā savu metodiku .”

Dators mūsdienu skolā: darba vides un veselības problēmas (J.Indāns, J.Gedrovics)
Prof. Dr.psych. H.Schachl: “Mums jābūt pateicīgiem autoriem par pievēršanos tik svarīgai problēmai..”

On student satisfaction in ESP Classroom: What makes our student happy? (A.Janulienė)

Doc. Dr.hyst. W.Kratsborn: “It' s very clear and interesting. The legitimation of the content is good as well as the practical applicability of the article.”

Shall I really conduct? Some thoughts on the role and function of the Choir director in Jazz / Rock / Pop. (Ch.Schönherr)
Prof. Dr.art. I.Gutberga: “Labs ceļrādis jaunam džeza diriģentam.”

Mobility Problems in Educating Specialists of Arts in Lithuania (J.Kievišas, R.Kondratiene, A.Kievišas)
Doc. Dr.hyst. W.Kratsborn: „This is a challenging and fascinating article with a clear red line.”

Promoting Research of Autodidactic ESP Projections (J.Šliogerienė, J.Suchanova)
Prof. Dr.psych. H.Schachl: „Authors give really good and important recomendations for better language learning.”

Physical Development and Maturation of Boy from Szczecin During 8 Years Lasting (D.Umiastowska)
Prof. Dr.psych. H.Schachl: „The special value is the long term observation of development, because long term studies are always important in developmental research.”

Prof. Dr.sc.soc. I.Švechs: „Atrodu sekojošus rakstus kā labi sagatavotus un gatavus publicēšanai augstas kvalitātes zinātniskā periodikā. Šie raksti atbilstu augstākām prasībām, kas izvirzītas akadēmiskām / zinātniskām publikācijām ASV:

  • Dators mūsdienu skolā: darba vides un veselības problēmas (J.Indāns, J.Gedrovics);
  • The Role of the Head Teacher: Going Beyond the Statistics to Make Meaningful and Useful Comparisons in the Democratic Societies of the European Union (J.Johnson);
  • Latvijas vispārējās izglītības reformas pedagoģiskās mērķorientācijas būtība (I.Maslo)
  • Integrētās mācības humānās paradigmas skatījumā (A.Petere);
  • Promoting Research of Autodidactic ESP Projections (J.Šliogerienė, J.Suchanova);
  • Mūzikas pedagoģijas zinātne Latvijas pedagoģijas un mūzikas zinātņu sistēmā (D.Zariņš);
  • Latviešu valodas didaktiskais modelis pamatskolā un skolotāju metodiskā kompetence (Z.Anspoka);
  • Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē (D.Dzintere, T.Zīriņa, R.Purmale).”

Education for Sustainable Development (H-G Wittig)
Prof. Dr.psych. H.Schachl: „Good remarks on particular because of importance of the topic, of clear structure, of good language, and of the comprising pleading for human survival necessity demands.”

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.