RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Rakstu autori:

 • LATVIJA
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
   • Asoc. prof. Dr. paed. Zenta ANSPOKA
   • Asoc. prof. Dr. paed. Māra MARNAUZA
   • Emeritus prof. Dr. paed. Daina DZINTERE
   • Lektore Mg. paed. Rasma PURMALE
   • Asoc. prof. Dr. psych. Tija ZĪRIŅA
   • Prof. Dr. paed. Anita PETERE
   • Emeritus prof. Dr. habil. paed., Dr. art. Dainis ZARIŅŠ
   • Asoc. prof. Dr. biol. Jēkabs RAIPULIS
   • Prof. Dr. biol. Gunita PRAULĪTE
   • Asoc. prof. Dr. paed. Margarita KALTIGINA
   • Prof. Dr. habil. philol. Dace MARKUS
   • Docents Dr. biol. Jānis GEDROVICS
   • Lektors Mg. ing. Jānis INDĀNS
  • Latvijas Universitāte
   • Prof. Dr. habil. paed. Ausma ŠPONA
   • Prof. Dr. habil. paed. Tatjana KOĶE
   • Prof. Dr. habil. paed. Irina MASLO
   • Prof. Dr. habil. med. Māris BALTIŅŠ
  • Daugavpils Universitāte
   • Prof. Dr. paed. Jeļena DAVIDOVA
   • Asoc. prof. Dr. psych. Irēna KOKINA
 • LIETUVA
  • Lietuvas Mūzikas akadēmija
   • Asoc. prof. Dr. Antanas KIEVIŠAS
  • Lietuvas Juridiskā universitāte
   • Dr. paed. Jolita ŠLIOGERIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. philol. Aušra JANULIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. Ligija KAMINSKIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. Galina KAVALIAUSKIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. Lilija ANUSIENĖ
   • Lora TAMOŠIŪNIENĖ
  • Šauļu Universitāte
   • Asoc. prof. Dr. sc. soc. Laimutė KARDELIENĖ
  • Viļņas Pedagoģijas universitāte
   • Dr. sc. soc. Dr. paed. Jonas KIEVIŠAS
   • Asoc. prof. Dr. Rimantė KONDRATIENĖ
  • Vitauta Lielā Universitāte
   • Prof. Dr. habil. Margarita TERESEVIČIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. paed. Nemira MAČIANSKIENĖ
   • Asoc. prof. Dr. philol. Aušra JANKAUSKAITĖ
   • Asistente Mg. paed. Inga JANKAUSKAITĖ
  • Lietuvas Sporta pedagoģijas akadēmija
   • Prof. Dr. habil. sc. soc., Dr. biol. Kęstutis KARDELIS
  • Ģedimina Viļņas Tehniskā universitāte
   • Sociālo zinātņu doktorante Jelena SUCHANOVA
  • Kauņas Institūts
   • Lektore Mg. paed. Rima GRIGAITIENE
 • VĀCIJA
  • Kārļa Marija Vēbera Drēzdenes Mūzikas augstskola
   • Prof. Dr. phil. Stefan GIES
  • Braunšveigas Tehniskā universitāte
   • Prof. Dr. Rainer SCHMITT
  • Fraiburgas Pedagoģijas universitāte
   • Prof. Dr. Hans – Georg WITTIG
  • Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola
   • Prof. Dr. phil. Christoph SCHÖNHERR
 • AUSTRIJA
  • Lincas Diocēzes Pedagoģijas akadēmija
   • MAS Alois BACHINGER
 • LIELBRITĀNIJA
  • Rohemptonas Universitāte
   • Dr. Helen JOHNSON
 • SOMIJA
  • Joensū Universitāte
   • Lektors Dr. phil. Antti JUVONEN
   • Lektors Dr. phil. Mikko ANTTILA
 • POLIJA
  • Ščecinas Universitāte
   • Lektore Dr. paed. Danuta UMIASTOWSKA
 • BALTKRIEVIJA
  • Maksima Tanka Baltkrievijas Valsts Pedagoģijas universitāte
   • Dr. Tamara LIZNIEVA
   • Dr. Tatjana PALAZNIK

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.