RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Krājuma struktūra:

Zinātniskie oriģinālraksti pedagoģijā un psiholoģijā – 23
Zinātniskie oriģinālraksti citās zinātņu nozarēs – 7
Problēmraksti – 3

8 valstu
48 autoru un autoru kolektīvu
33 raksti

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.