RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Recenzenti:

 • LATVIJA
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
   • Asoc. prof. Dr. paed. Zenta ANSPOKA
   • Asoc. prof. Dr. paed. Margarita KALTIGINA
   • Asoc. prof. Dr. paed. Ivars MUZIS
   • Asoc. prof. Dr. paed. Tamāra SKOĻŅIKOVA
   • Doc. Dr. math. Grigorijs GOROBECS
  • Latvijas Universitāte
   • Prof. Dr. paed. Aīda KRŪZE
   • Prof. Dr. habil. paed. Irēna ŽOGLA
   • Asoc. prof. Dr. paed. Aivars LASMANIS
  • Liepājas Pedagoģijas augstskola
   • Prof. Dr. habil. paed. Daina LIEĢENIECE
  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
  • Prof. Dr. art. Ilma GRAUZDIŅA
 • ASV
  • Ohaio Universitāte
   • Prof. Dr. phil. Dzintra BONDA
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.