RPIVA zinātniskie raksti IV

RPIVA Zinātniskie raksti IV
Redakcijas padome:

 • LATVIJA
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
   • Asoc. prof. Dr. paed. Māra MARNAUZA – Redakcijas padomes priekšsēdētāja
    Prof. Dr. habil. philol. Dace MARKUS
  • Latvijas Universitāte
   • Prof. Dr. habil. paed. Ausma ŠPONA
 • LIETUVA
  • Šauļu Universitāte
   • Prof. Dr. sc. soc. Vincentas LAMANAUSKAS
 • VĀCIJA
  • Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola
   • Prof. Dr. phil. Christoph SCHÖNHERR
 • AUSTRIJA
  • Lincas Diocēzes Pedagoģijas akadēmija
   • Prof. Dr.psych. Hans SCHACHL
 • SOMIJA
  • Oulu Universitāte
   • Prof. Dr. phil. Heikki RUISMÄKI
 • ASV
  • Bostonas Universitāte
   • Prof. Dr. art. Ingrīda GUTBERGA
  • Klīvlendas Universitāte
   • Prof. Dr. sc. soc. Ilga ŠVEHA
 • NĪDERLANDE
  • Hāgas Augstskola
   • Doc. Dr. hist. Wim KRATSBORN

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.