RPIVA zinātniskie raksti IV

Moto: Omnia mutantur et nos mutamur in illis
Viss mainās un mēs maināmies tam līdzi (no latīņu val.)

RPIVA Zinātniskie raksti IV . (2004). Rīga: SIA Petrovskis un Ko, 287 lpp.
UDK 37+159.9(082)
Zi 667
ISBN 0084-689-53-0

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 10 gadu jubilejai par godu izdotajā zinātnisko rakstu krājumā iekļauti augstskolas vadošo zinātnieku, kā arī citu Latvijas un ārzemju sadarbības augstskolu zinātnieku raksti. 1. daļa - oriģinālraksti pedagoģijā un psiholoģijā. 2. daļa - oriģinālraksti citās zinātņu nozarēs. 3.daļa - problēmraksti.

Uzrunas
Redakcijas padome
Recenzenti
Krājuma struktūra
Rakstu autori
Redakcijas padomes un recenzentu atziņas

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.