RPIVA zinātniskie raksti III

RPIVA Zinātniskie raksti III
Krājuma struktūra:

4 valstu
40 autoru un autoru kolektīvu
35 raksti

Zinātniskie raksti latviešu valodā – 16
Zinātniskie raksti angļu valodā – 9
Zinātniskie raksti vācu valodā – 2
Zinātniskie raksti krievu valodā – 8

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.