RPIVA zinātniskie raksti III

RPIVA Zinātniskie raksti III
Recenzenti:

  • Dr. philol. B. KANGERE (Zviedrija)
  • Dr. philol. L. MUIŽNIECE (ASV)
  • Dr. philol. R. KVAŠĪTE (Lietuva)

Zinātniskā redaktore: Dr. philol. V. KUZINA (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.