RPIVA zinātniskie raksti III

RPIVA Zinātniskie raksti III
Redakcijas padome:

  • Dr. habil. paed. I. ŽOGLA (Latvijas Universitāte)
  • Dr. habil. philol. K. ŽUPERKA (Lietuva)
  • Dr. philol. Dz. BONDA (ASV)
  • Dr. habil. philol. D. MARKUS (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
  • Dr. habil. philol. I. DRUVIETE (Latvijas Universitāte)
  • Dr. paed. I. JURGENA (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
  • Dr. habil. philol. Z. IKERE (Daugavpils Pedagoģijas Universitāte)
  • Filol. zin. kand. A. ANDRONOVS (Krievija)
  • Dr. philol. J. KIDA (Polija)
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.