RPIVA zinātniskie raksti III

Moto: Non est vivere sed valere vita
Dzīvot nenozīmē tikai būt dzīvam (no latīņu val.)  

RPIVA Zinātniskie raksti III. (2001). Rīga, 2001. – 285 lpp.

Krājumā iekļauti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, kā arī citu augstskolu docētāju raksti par pedagoģijas (arī mūzikas pedagoģijas), valodniecības problēmām un to risinājumiem, par valodas pētniecību augstskolās, valodu mācību metodiku u.c.

Redakcijas padome
Recenzenti
Krājuma struktūra
Rakstu autori

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.