RPIVA zinātniskie raksti II

RPIVA Zinātniskie raksti II
Krājuma struktūra:

Izglītības un skolvadības problēmas – 12 raksti
Mācību priekšmetu metodikas problēmas – 2 raksti
Valodniecības problēmas – 3 raksti
Mūzikas mācību problēmas – 7 raksti
Sporta studiju problēmas – 3 raksti

24 autoru un autoru kolektīvu
27 raksti

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.