RPIVA zinātniskie raksti II

RPIVA Zinātniskie raksti II
Recenzenti:

  • Dr. philol. Dz. BONDA (ASV)
  • Akadēmiķe Dr. psych. N. VIŠŅAKOVA (Baltkrievija)
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.