RPIVA zinātniskie raksti II

RPIVA Zinātniskie raksti II
Redakcijas padome:

  • Dr. paed. L. GRUDULIS
  • Dr. habil. philol. D. MARKUS
  • Dr. habil. paed., Dr. art. D. ZARIŅŠ (atbildīgais redaktors)
  • A. BUHĀRINA (literārais redaktors)
  • G. ČUPĀNE (angļu valodas redaktore)
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.