RPIVA zinātniskie raksti I

RPIVA Zinātniskie raksti I
Krājuma struktūra:

Mācību priekšmeti – 4 raksti
Radoša darbība mūzikā, valodā un literatūrā – 4 raksti
Fiziskā audzināšana – 4 raksti
Integrācija – 2 raksti
Personība un pašizpausme – 4 raksti
Pedagoģijas vēsture – 7 raksti
Ārzemēs nolasīti referāti – 3 raksti

28 autoru
28 raksti

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.