"Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" rakstu krājumi

RPIVA VIII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2015)
Rīga: RPIVA, 190 lpp., ISBN 978-9934-503-31-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2014)
Rīga: RPIVA, 241 lpp., ISBN 978-9934-503-15-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VI Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā zinātnisko rakstu krājums. (2012)
Rīga: RPIVA, 400 lpp., ISBN 978-9934-8215-9-2

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2010)
Rīga: RPIVA, 484 lpp., ISBN 978-9934-80605-6

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2008)
Rīga: SIA Rīgas komercfirma S&G, 484 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2006)
Rīga: SIA ULMA, 602 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ (6.–8.aprīlis, 2006) rakstu krājumā iekļauti augstskolas vadošo zinātnieku, kā arī citu Latvijas un ārzemju sadarbības augstskolu zinātniskie raksti. Raksti strukturēti: 1.daļa: Zinātniskie raksti, 2.daļa: Konferences referāti (par rakstu saturu atbild autori).

Konferences rakstu krājumā apkopoti 87 zinātniskie raksti un 17 referāti.
Raksti:
Latvija – 81, Lietuva – 11, Somija – 3, Polija – 3, Vācija – 1, Austrija – 2, Čehija – 1, Kazahija – 1, Rumānija – 1.

REDAKCIJAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA:
Dr. paed. M.Marnauza (Latvija)

REDAKCIJAS PADOME:
Dr. habil. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. Z. Anspoka (Latvija)
Dr. habil. paed. A. Špona (Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. M. Vidnere (Latvija)
Dr. art. I. Gutberga (ASV)
Dr. phil. Dz. Bonda (ASV)
Dr. H. Schachl (Austrija)
Dr. sc. soc. V. Lamanauskas (Lietuva)
Dr. hyst. W. Kratsborn (Nīderlande)
Dr. phil. S. Gies (Vācija)
Dr. paed. A. Szerlag (Polija)
Dr. phil. C. Schönherr (Vācija)
Dr. phil. H. Ruismaki (Somija)

RECENZENTI:
Dr. habil. paed. I. Žogla (Latvija)
Dr. art. I. Grauzdiņa (Latvija)
Dr. habil. paed. D. Lieģeniece (Latvija)
PhD J. Lavonen (Somija)
PhD M. Bilek (Čehija)
Dr. art. R. Vitkauskas (Lietuva)
PhD M. Blohm (Vācija)
Dr. paed. A. Baumanis (Latvija)
Dr. paed. P. Drozdovs (Latvija)
Dr. paed. A. Spunde (Latvija)
Dr. paed. A. Petere (Latvija)
Dr. paed. I. Jurgena (Latvija)
Dr. paed. M. Kaltigina (Latvija)
Dr. philol. V. Kuzina (Latvija)
Dr. paed., Dr. art. T. Bogdanova (Latvija)
Dr. art. B. Avramecs (Latvija)
Dr. paed. D. Dzintere (Latvija)
Dr. philol. I. Freidenfelds (Latvija)
Dr. biol. G. Praulīte (Latvija)
Dr. habil. paed., Dr. art. D. Zariņš (Latvija)
Dr. paed. E. Volāne (Latvija)
Dr. paed. I. Muzis (Latvija)
Dr. paed. T. Škoļņikova (Latvija)
Dr. psych. O. Nikiforovs (Latvija)
Dr. biol. J. Raipulis (Latvija)
Dr. psych. T. Zīriņa (Latvija)
Dr. chem. J. Gedrovics (Latvija)
Dr. paed. V. Krastiņš (Latvija)
Dr. math. J. Viržbickis (Latvija)
Dr. oec. J. Liepiņš (Latvija)
Dr. math. G. Gorobecs (Latvija)
Mg. paed. R. Spalva (Latvija)

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums I. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 616 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums II. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 621 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA I Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2002)
Rīga: Petrovskis un Ko, 637 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

Ar RPIVA Starptautisko zinātnisko konferenču TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājumiem iespējams iepazīties RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.02.2017.