"Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" rakstu krājumi

RPIVA VIII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2015)
Rīga: RPIVA, 190 lpp., ISBN 978-9934-503-31-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VII Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" zinātnisko rakstu krājums. (2014)
Rīga: RPIVA, 241 lpp., ISBN 978-9934-503-15-3

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA VI Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā zinātnisko rakstu krājums. (2012)
Rīga: RPIVA, 400 lpp., ISBN 978-9934-8215-9-2

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2010)
Rīga: RPIVA, 484 lpp., ISBN 978-9934-80605-6

Nospiediet, lai aplūkotu krājumu

RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2008)
Rīga: SIA Rīgas komercfirma S&G, 484 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2006)
Rīga: SIA ULMA, 602 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums I. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 616 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA II Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums II. (2004)
Rīga: Petrovskis un Ko, 621 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA I Starptautiskās zinātniskās konferences TEORIJA UN PRAKSE SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBĀ rakstu krājums. (2002)
Rīga: Petrovskis un Ko, 637 lpp.

Nospiediet, lai palielinātu

Krājumā iekļauti Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas docētāju, doktorantu, maģistrantu un studentu raksti par pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas, valodniecības, sporta pedagoģijas, mūzikas, mākslas, vēstures un dabaszinības problēmām un to risinājumiem.

Rakstu krājumā publicēti 93 raksti.
Raksti:
Latvija – 82, Lietuva – 7, Polija – 2, Baltkrievija – 1, Krievija – 1.

ZINĀTNISKĀ REDAKTORE:
Dr. habil. philol. D. Markus

 

REDAKCIJAS PADOME:
Dr. paed. M. Pazdņikovs (Baltkrievija)
Dr. paed. I. Gutberga (ASV)
Dr. psych. J. Mihailova (Krievija)
Dr. psych. V. Lepeškiene (Lietuva)
Dr. habil. philol. D. Markus (Latvija)
Dr. paed. I. Jurgena (Latvija)
Dr. psych. G. Svence (Latvija)

ZINĀTNISKIE RECENZENTI:
Dr. philol. Dz. Bonda
Dr. psych. J. Mihailova

Ar RPIVA Starptautisko zinātnisko konferenču TEORIJA UN PRAKSE MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ rakstu krājumiem iespējams iepazīties RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.02.2017.