RPIVA periodiskais žurnāls "Signum Temporis" (no latīņu valodas - laika zīmes) angļu valodā

Pieejams: Žurnālu datubāzē "DE GRUYTER OPEN", Library of Congress Online Catalog

Publicēšanās iespējas


Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2016) Volume 8, Issue 1, 2016. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy,(ISSN 1691-4929)

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2015) Volume 7, Issue 1, 2015. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy,(ISSN 1691-4929)

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2012) Volume 5, Number 2, 2012. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 44 p. (ISSN 1691-4929)

Editor-in-Chief
Dr. paed.Māra Marnauza, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Deputy/ Managing Editor
Sanita Madalāne, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Editorial Board
Dr.med. Eckart Altenmüller, Hanover University of Music, Drama and Media, Germany
Dr. habil. philol. Dace Markus, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. phil. Ilga Švehs, Case Western University of Cleveland, USA (retired)
Dr. phil. Christoph Schönherr, Hamburg Music and Theatre Academy, Germany
Dr. phil. Dzintra Bonda, University of Ohio, USA
Dr. phil. Stefan Gies, University of Music „Carl Maria von Weber” Dresden, Germany
Dr. phil. Ingrīda Gutberga, University of Boston, USA (retired)
Dr. Hans Schachl, Teacher Training College of the Diozese Linz, Austria
Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Latvia
MD, PhD, DSc Mieczyslaw Pokorski, University of Opole, Poland
Dr. paed. Rita Spalva, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. Vincentas Lamanauskas, Siauliai University, Lithuania
Dr. habil. paed. Alicja Szerlag, Vroclaw University, Poland
Dr. phil. Antti Juvonen, University of Eastern Finland, Finland
Dr. habil. paed. Ausma Špona, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. Birute Banevičiūtė, Vilnius Pedagogical University, Lithuania
Dr. biol. Daina Voita, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2012) Volume 5, Number 1, 2012. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 47 p. (ISSN 1691-4929)

Editor-in-Chief
Dr. paed.Māra Marnauza, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Deputy/ Managing Editor
Sanita Madalāne, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Editorial Board
Dr.med. Eckart Altenmüller, Hanover University of Music, Drama and Media, Germany
Dr. habil. philol. Dace Markus, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. phil. Ilga Švehs, Case Western University of Cleveland, USA (retired)
Dr. phil. Christoph Schönherr, Hamburg Music and Theatre Academy, Germany
Dr. phil. Dzintra Bonda, University of Ohio, USA
Dr. phil. Stefan Gies, University of Music „Carl Maria von Weber” Dresden, Germany
Dr. phil. Ingrīda Gutberga, University of Boston, USA (retired)
Dr. Hans Schachl, Teacher Training College of the Diozese Linz, Austria
Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Latvia
MD, PhD, DSc Mieczyslaw Pokorski, University of Opole, Poland
Dr. paed. Rita Spalva, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. Vincentas Lamanauskas, Siauliai University, Lithuania
Dr. habil. paed. Alicja Szerlag, Vroclaw University, Poland
Dr. phil. Antti Juvonen, University of Eastern Finland, Finland
Dr. habil. paed. Ausma Špona, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. Birute Banevičiūtė, Vilnius Pedagogical University, Lithuania
Dr. biol. Daina Voita, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2011) Volume 4, Number 1, 2011. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 103 p. (ISSN 1691-4929)

Redakcijas padomes priekšsēdētāja:
Dr. paed. Māra Marnauza (RPIVA, Latvija)

Redakcijas padome:
Dr. paed. Zenta Anspoka (RPIVA, Latvija)
Dr. Birute Banevičiūtė (Viļņas Pedagoģiskā universitāte, Lietuva)
Dr. phil. Dzintra Bonda (Ohaijo Universitāte, ASV)
Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte, Latvija)
Dr. phil. Stefan Gies (K. M. Vēbera Drēzdenes Mūzikas akadēmija, Vācija)
Dr. phil. Ingrīda Gutberga (Bostonas Universitāte, ASV)
Dr. phil. Antti Juvonen (Austrumsomijas Universitāte, Somija)
PhD Kristi Kiilu (Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija, Igaunija)          
Dr. Vincentas Lamanauskas (Šauļu Universitāte, Lietuva)
Dr. habil. philol. Dace Markus (RPIVA, Latvija)
PhD Heikki Ruismäki (Helsinku Universitāte, Somija)
Dr. Hans Schachl (Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija)
Dr. phil. Christoph Schönherr (Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola, Vācija)
Dr. paed. Rita Spalva (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Ausma Spona (RPIVA, Latvija)
PhD Ilga B. Svechs (Klīvlendas Universitāte, ASV)
Dr. psych. Guna Svence (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Alicja Szerlag (Vroclavas Universitāte, Polija)
Dr. biol. Daina Voita (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (RPIVA, Latvija)

Atbildīgā redaktore:
Mg. paed. Sanita Madalāne (RPIVA, Latvija)

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPROIS (2010) Volume 3, Number 1, 2010. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 104 p. (ISSN 1691-4929)

Redakcijas padomes priekšsēdētāja:
Dr. paed. Māra Marnauza (RPIVA, Latvija)

Redakcijas padome:
Dr. habil. philol. Dace Markus (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Rita Spalva (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Ausma Špona (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (RPIVA, Latvija)
Dr. art. Ingrīda Gutberga (Bostonas Universitāte, ASV)
Dr. phil. Dzintra Bonda (Ohaijo Universitāte, ASV)
Dr. psych. Ilga Švehs (Klīvlendas Universitāte, ASV)
Dr. psych. Hans Schachl (Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija)
Dr. phil. Christoph Schönherr (Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola, Vācija)
PhD Antti Juvonen (Joensuu Universitāte, Somija)
Dr. sc. soc. Vincentas Lamanauskas (Šauļu Universitāte, Lietuva)

Atbildīgā redaktore:
Mg. paed. Sanita Madalāne (RPIVA, Latvija)

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPORIS (2009) Volume 2, Number 1, September, 2009. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 114 p. (ISSN 1691-4929)

Redakcijas padomes priekšsēdētāja:
Dr. paed. Māra Marnauza (RPIVA, Latvija)

REdakcijas padome:
Dr. habil. philol. Dace Markus (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Rita Spalva (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Ausma Špona (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (RPIVA, Latvija)
Dr. art. Ingrīda Gutberga (Bostonas Universitāte, ASV)
Dr. psych. Ilga Švehs (Klīvlendas Universitāte, ASV)
Dr. psych. Hans Schachl (Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija)
Dr. phil. Stefan Gies (K. M. Vēbera Drēzdenes Mūzikas akadēmija, Vācija)
Dr. phil. Christoph Schönherr (Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola, Vācija)
Dr. paed. Alicja Szerlag (Vroclavas Universitāte, Polija)
PhD Antti Juvonen (Joensuu Universitāte, Somija)

Atbildīgā redaktore:
Mg. paed. Sanita Madalāne (RPIVA, Latvija)

 

Journal of Research in Pedagogy and Psychology SIGNUM TEMPORIS (2008) Volume 1, Number 1, March, 2008. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 112 p. (ISSN 1691-4929)

REDAKCIJAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA:
Dr. paed. Māra Marnauza (RPIVA, Latvija)

REDAKCIJAS PADOME:
Dr. habil. philol. Dace Markus (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Rita Spalva (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. paed. Ausma Špona (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Zenta Anspoka (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (RPIVA, Latvija)
Dr. art. Ingrīda Gutberga (Bostonas Universitāte, ASV)
Dr.psych. Ilga Švehs (Klīvlendas Universitāte, ASV)
Dr. phil. Dzintra Bonda (Ohaio Universitāte, ASV)
Dr. psych. Hans Schachl (Lincas Diecēzes Pedagoģijas akadēmija, Austrija)
Dr. phil. Stefan Gies (K. M. Vēbera Drēzdenes Mūzikas akadēmija, Vācija)
Dr. paed. Alicja Szerlag (Vroclavas Universitāte, Polija)
Dr. phil. Christoph Schönherr (Hamburgas Mūzikas un teātra augstskola, Vācija)
PhD Antti Juvonen (Joensuu Universitāte, Somija)

Atbildīgā redaktore:
Mg. paed. Sanita Madalāne (RPIVA, Latvija)Ar RPIVA periodiskā zinātniskā žurnāla pedagoģijā un psiholoģijā SIGNUM TEMPORIS rakstiem iespējams iepazīties arī RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 10.05.2017.