RPIVA periodiskais žurnāls "Scientia Regiminis" (no latīņu valodas - vadībzinātnes) angļu valodā

Informācija par publicēšanās iespējām


Journal of Management Studies SCIENTIA REGIMINIS (2011) Volume 1, Number 1, 2011. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 76 p. (ISSN 2255-8063)

Redakcijas padomes priekšsēdētāja:
Dr. sc. admin. Ineta Daiktere (RPIVA, Latvija)

Redakcijas padome:
Dr. oec. Dzintra Atstāja(BA, Latvija)
Dr. oec. Sarmīte Jēgere (RPIVA, Latvija)
Dr. Arto Lahti (Helsinku ekonomikas augstskola, Somija)
Dr. sc. soc. Vincentas Lamanauskas (Šauļu Universitāte, Lietuva)
Dr. oec. Jānis Liepiņš (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Māra Marnauza (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Ivars Muzis (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Valdis Krastiņš (RPIVA, Latvija)
Dr. paed. Virginijus Kundrotas (Baltijas menedžmenta attīstības asociācija, Lietuva)
Dr. oec. Roberts Soms (LU, Latvija)
Dr. oec. Inga Šīna (RPIVA, Latvija)
Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere (RPIVA, Latvija)
Dr. agr. Romualdas Zemeckis (Lietuvas lauksaimniecības ekonomikas institūts, Lietuva)

Atbildīgās redaktores:
Dr. paed. Sanita Madalāne (RPIVA, Latvija)
Dr. sc. admin. Ineta Daiktere (RPIVA, Latvija)


Ar RPIVA periodiskā zinātniskā žurnāla vadībzinātnēs SCIENTIA REGIMINIS rakstiem iespējams iepazīties arī RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.