RPIVA konferences

08.12.2011.

RPIVA, Rīga

RPIVA VII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference

Par konferenci
Reģistrēties tiešsaistē

04.- 05.03.
2011.

RPIVA, Rīga

Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference
KRĪZE UN TĀS PĀRVARĒŠANAS IESPĒJAS

Par konferenci
Referenta reģistrācijas anketa
Klausītāja reģistrācijas anketa

02.12.2010.

RPIVA, Rīga

RPIVA VI Jauno zinātnieku konference

Par konferenci
Programma
Bildes

05.- 06.11.
2010.

RPIVA, Rīga

15. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATIVITĀTES DIAGNOSTIKAS UN ATTĪSTĪBAS NOZĪME CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBĀ

Programma
Par konferenci
Reģistrācijas anketa
Rakstu prasības

25.- 27.03.
2010.

RPIVA, Rīga

RPIVA 5. Starptautiskā zinātniskā konference
TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ

Par konferenci
Konferences rezultāti
Programma
Konferences rakstu krājums
Bildes

10.12.2009.

RPIVA, Rīga

RPIVA V Starptautiskā Jauno zinātnieku konference

Par konferenci
Programma
Bildes

11.11.2009.

Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga

Simpozijs "Darvinisms - no 19. gadsimta līdz mūsdienām"

Programma

06.- 07.11.
2009.

RPIVA, Rīga

14. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATIVITĀTE INDIVIUALITĀTES DZĪVES GAITĀ

Par konferenci
Rakstu prasības
Programma

25.09.2009.

RPIVA, Rīga

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un Eiropas Valodu dienai veltīta konference "Pirmais vārds"

Programma
Akcija Pirmais vārds

04.12.2008.

RPIVA, Rīga

RPIVA IV Jauno zinātnieku konference

Par konferenci
Prasības raksta noformēšanai
Bildes
Konferences rakstu krājums

07.- 08.11.
2008.

RPIVA, Rīga

13. Starptautiskā kreativitātes konference
KREATOLOĢIJA KĀ KREATIVITĀTES KOMPLEKSĀ IZPĒTE

Par konferenci
Rakstu prasības
Programma
Bildes

21.- 27.06.
2008.

RPIVA, Rīga

18. Starptautiskā Džeza skolu asociācijas (IASJ) konference (informācija par konferenci angļu valodā)

Par konferenci
Vadlīnijas
Programma
Bildes

13.- 15.03.
2008.

RPIVA, Rīga

RPIVA 4. Starptautiskā zinātniskā konference
TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ

Par konferenci
Prasības publikācijas noformēšanai
Programma
Bildes

15.- 16.03.
2007.

RPIVA, Rīga

RPIVA Starptautiskā zinātniskā konference
DABASZINĪBU DIDAKTIKA ŠODIEN UN RĪT

Par konferenci
Konferences rakstu krājums
Bildes


RPIVA organizēto konferenču rezultāti

RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" 25.- 27.03.2010 rezultāti
RPIVA IV Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" 13.- 15.03.2008 rezultāti
RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" 06.- 08.04.2006 rezultāti

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.