Lekciju saraksti (2018. gada rudens) (PROJEKTS)


e-studijas - pilna laika neklātiene (tālmācība)

Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs (SP)


Rīga - nepilna laika klātiene

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu Personāla speciālists (PSP)

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs (V)

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (KO)

Personāla vadība (PV)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PI)

Psiholoģija (PB)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Deju un ritmikas skolotājs (Dr2m)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas izglītības skolotājs (P)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)

Skolotājs - apakšprogramma Skolotājs logopēds (LO)


Rīga - pilna laika klātiene

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs (V)

Pedagoģija (DP)

Psiholoģija (MPP)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)

Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs (BD)


Alūksne - nepilna laika klātiene

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu Personāla speciālists (PSP)

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Mārketinga un tirdzniecības speciālists (TM)

Pedagoģija (MPe)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)


Bauska - nepilna laika klātiene

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (KO)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)


Cēsis - nepilna laika klātiene

Komercdarbība un uzņēmuma vadība (KUV)

Organizācijas vadība (MV)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PI)

Psiholoģija (PB)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)

Skolotājs - apakšprogramma Svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.-12. klasē (SV)


Jēkabpils - nepilna laika klātiene

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu Personāla speciālists (PSP)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)


Kuldīga - nepilna laika klātiene

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu Personāla speciālists (PSP)

Komercdarbība un uzņēmuma vadība (KUV)

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Mārketinga un tirdzniecības speciālists (TM)

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (KO)

Pedagoģija (MPe)

Pedagoģija (MPk)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PI)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)


Madona - nepilna laika klātiene

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (KO)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PI)


Tukums - nepilna laika klātiene

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (KO)

Pirmsskolas izglītības skolotājs (PI)

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā (S)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)


Ventspils - nepilna laika klātiene

Komercdarbība un uzņēmuma vadība (KUV)

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (Ps)

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.08.2017.