Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
8.V/NR (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
11:00 Morfoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 201. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 105. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 225. auditorija  
16:30 2. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
09:30-16:30 Datori izglītībā (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
10:30 Tikšanās ar programmas direktori   pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka 315. auditorija  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 220. auditorija  
14:00 2. specializācijas prakse informātikā (informātikas skolotājs) Aizstāvēšana lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
16:00 Studiju darbs II Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 325. auditorija (aktu zāle) Pēc specializācijas lekcijām
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 310b. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 310b. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 217. auditorija  
09:30-13:10 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija  
13:20-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija  
8. 06.04.2018,
Piektdiena
09:30-16:00 Datori izglītībā (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena e-studijas (e-studijas)  
07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
09:30-16:30 Latviešu valodas stilistika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-10:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Eksāmens pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
09:30-16:30 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
10:00-17:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
10. 21.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
  lekcijas pie A. Vulānes notiek Jūrmalas gatvē 76        
09:00-16:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 201. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 201. auditorija  
09:30-16:30 Datori izglītībā (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 217. auditorija  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija  
Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Datori izglītībā (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra" (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
13. 07.05.2018,
Pirmdiena
10:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 301. auditorija pilna laika studentiem
12.05.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas eksāmens matemātikas specializācijā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Eksāmens pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
09:30-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija  
12:00 Kvalifikācijas prakse matemātikas specializācijā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
14. 17.05.2018,
Ceturtdiena
10:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija pilna laika studentiem
19.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 105. auditorija  
10:00 Kvalifikācijas eksāmens informātikas specializācijā (informātikas skolotājs) Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 220. auditorija  
Kvalifikācijas prakse informātikas specializācijā (informātikas skolotājs) Aizstāvēšana lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 220. auditorija  
15. 21.05.2018,
Pirmdiena
08:00 Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve (tiks precizēts) pilna laika studentiem
11:00 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija pilna laika studentiem
26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pētījumu metodes izglītības vadībā Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 105. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 105. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
Eksāmens pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
12:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 100. auditorija (sapulču telpa) nepilna laika studentiem
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija nepilna laika studentiem
12:00 Kvalifikācijas eksāmens angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Eksāmens doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
Kvalifikācijas prakse angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija nepilna laika studentiem
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:30 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija nepilna laika studentiem
prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija nepilna laika studentiem
  30.06.2018,
Sestdiena
10:00 Kvalifikācijas prakse skolvadībā Aizstāvēšana pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 305. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
10:00 Kvalifikācijas prakse skolvadībā Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 305. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.06.2018.