Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
6.S/NT (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
17. 13.01.2018,
Sestdiena
  Lekcijas Nenotiks! Docētājas slimības dēļ. Pārceltas uz 3.03.   pasn. Anita Dāvīda    
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-10:30 Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 201. auditorija (Rīga)  
10:40-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Anita Dāvīda 409. auditorija (Rīga)  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Anita Dāvīda 409. auditorija (Rīga)  
3. 22.02.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija pasn. Daina Kājiņa 3. auditorija  
24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija (Rīga)  
Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 304. auditorija (Rīga)  
Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija (Rīga)  
4. 01.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 3. auditorija  
03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Anita Dāvīda 409. auditorija (Rīga) pārcelts no 13.01.
Eksāmens pasn. Anita Dāvīda 409. auditorija (Rīga)  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 304. auditorija (Rīga)  
Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija (Rīga)  
Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija (Rīga)  
12:50-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija (Rīga)  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 409. auditorija (Rīga)  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 409. auditorija (Rīga)  
7. 22.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija pasn. Daina Kājiņa 6. auditorija  
Ieskaite pasn. Daina Kājiņa 3. auditorija  
24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 304. auditorija (Rīga)  
Programmēšanas pamati (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija (Rīga)  
8. 05.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 8. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 8. auditorija  
07.04.2018,
Sestdiena
09:30-13:10 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 201. auditorija (Rīga)  
10:00-17:00 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 401. auditorija (Rīga)  
12:50 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Starpieskaite asoc.prof. Jānis Mencis 201. auditorija (Rīga)  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija (Rīga)  
Ieskaite vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija (Rīga)  
Lietojumprogrammatūra (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija (Rīga)  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija (Rīga)  
Ieskaite prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija (Rīga)  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:30-16:00 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena e-studijas (e-studijas)  
09:30-16:30 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena    
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
09:30 Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve (tiks precizēts) (Rīga)  
09:30-16:30 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:30-16:30 Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena e-studijas (e-studijas)  
Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena    
12.05.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 201. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Starpieskaite doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 301. auditorija (Rīga) pārcelts no 28.04.
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 301. auditorija (Rīga)  
12:50-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 201. auditorija (Rīga) pārcelts no 14.04.
15:00 1. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija (Rīga) pārcelts no 14.04.
09:30-14:50 Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga)  
12:50 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija (Rīga)  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-11:00 1. specializācijas prakse latviešu valodā un literatūrā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija (Rīga)  
Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
11:00-18:00 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija (Rīga)  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija (Rīga)  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija (Rīga)  
02.06.2018,
Sestdiena
  Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 100. auditorija (sapulču telpa) (Rīga)  
09:00-16:00 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija (Rīga)  
Eksāmens vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija (Rīga)  
Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
Programmēšanas pamati (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija (Rīga)  
Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija (Rīga)  
12:30 1. specializācijas prakse matemātikā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
18. 15.06.2018,
Piektdiena
10:00-16:00 Studiju darbs II Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 305. auditorija (Rīga)  
prof. Dr.paed. Anita Petere 305. auditorija (Rīga)  
16.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Lietojumprogrammatūra (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija (Rīga)  
Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija (Rīga)  
12:00 1. specializācijas prakse informātikā (informātikas skolotājs) Aizstāvēšana lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija (Rīga)  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga)  
  30.06.2018,
Sestdiena
11:15 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga)  

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.06.2018.