Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.PI/NR-5 (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 214. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 303. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 205. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 303. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 303. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 305. auditorija uzmanību lekciju sākuma laikam
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 309. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 305. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Antra Randoha 305. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 217. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 214. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
09:00 Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana pasn. Ilze Vilka    
02.06.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Antra Randoha    
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka    
Eksāmens pasn. Ilze Vilka    
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija lekt. Mārīte Kokina-Lilo    
Eksāmens lekt. Mārīte Kokina-Lilo    
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine    
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Eksāmens doc. Dr.paed. Inga Stangaine    

Pēdējās izmaiņas veiktas 05.03.2018.