Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
6.Ps/NC (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 11. auditorija  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 7. auditorija  
3. 20.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 7. auditorija  
4. 27.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča e-studijas (e-studijas)  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 11. auditorija  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 6. auditorija  
Starpieskaite lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 6. auditorija  
B 27.03.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 11. auditorija  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 2. auditorija  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 11. auditorija  
Starpieskaite prof. Dr.paed. Elita Volāne 11. auditorija  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 11. auditorija  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 11. auditorija  
15. 22.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča    
Eksāmens doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča    
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis    
18. 12.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere    
Ieskaite prof. Dr.paed. Anita Petere    
19. 19.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Studiju darbs II Aizstāvēšana pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka    
prof. Dr.psych. Tija Zīriņa    
20. 26.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis    
Eksāmens asoc.prof. Jānis Mencis    

Pēdējās izmaiņas veiktas 25.01.2018.