Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
2.V/NR (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība Lekcija doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone 305. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone 305. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Starpkultūru atšķirības Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose 203. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 301. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00 Tikšanās ar programmas direktori   pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka 100. auditorija (sapulču telpa)  
09:00-16:00 Starpkultūru atšķirības Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose 100. auditorija (sapulču telpa)  
Ieskaite vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose 100. auditorija (sapulču telpa)  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Didaktika Lekcija doc. Dr.paed. Iveta Kāposta 309. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 301. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.psych. Guna Svence    
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Karjeras izglītība Lekcija pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 100. auditorija (sapulču telpa)  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
  Lekcijas NENOTIKS! Tiks pārceltas        
09:00 Didaktika Lekcija doc. Dr.paed. Iveta Kāposta    
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības politika Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 20. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis    
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Skolotāja veselības psihohigiēna Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 207. auditorija  
Ieskaite asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina    
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Profesionālā svešvaloda (angļu) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Karjeras izglītība Lekcija pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 225. auditorija  
Ieskaite pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 225. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Profesionālā svešvaloda (angļu) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.paed. Diāna Liepa    
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Projektu vadības pamati Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 309. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 309. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģisko pētījumu metodoloģija Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 217. auditorija  
Ieskaite asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane    
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Komandas un grupas vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 304. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Izglītības iestāžu vērojumu prakse Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 304. auditorija  
10:00-17:00 Komandas un grupas vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 304. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 304. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Didaktika Lekcija doc. Dr.paed. Iveta Kāposta 303. auditorija pārcelts no 7.04.
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Didaktika Eksāmens doc. Dr.paed. Iveta Kāposta    

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.05.2018.