Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Psiholoģija
4.PB/NR-S (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
18. 20.01.2018,
Sestdiena
  Lekcijas nenotiks docētājas slimība dēļ!        
20. 01.02.2018,
Ceturtdiena
  šajā semestrī jums jāapgūst izvēles priekšmets (2 KP)        
09:00 Informācija pieejama www.ppmf.lu.lv        
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Psiholoģiskās izpētes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 204. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Uzņēmējdarbība un projektu vadība Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 315. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Statistiskās datu apstrādes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 220. auditorija  
12:50-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 315. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Psiholoģiskās izpētes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 204. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 204. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Uzņēmējdarbība un projektu vadība Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 201. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Statistiskās datu apstrādes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 220. auditorija  
12:50-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 315. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Statistiskās datu apstrādes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 220. auditorija  
12:50-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 315. auditorija darbs laboratorijā ar pasn. I.Trubinu
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Zinātniskā pētījuma metodoloģija Lekcija pasn. Inese Jokste 225. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Uzņēmējdarbība un projektu vadība Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 315. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 315. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Statistiskās datu apstrādes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 225. auditorija  
12:50-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Statistiskās datu apstrādes metodes Lekcija asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 220. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone 220. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Zinātniskā pētījuma metodoloģija Lekcija pasn. Inese Jokste 225. auditorija  
Eksāmens pasn. Inese Jokste 225. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Studiju darbs II Aizstāvēšana pasn. Inese Jokste 318. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Kognitīvā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 318. auditorija pārcelts no 28.04.

Pēdējās izmaiņas veiktas 27.04.2018.