Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
4.S/NB (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Digitālo materiālu veidošana Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 4. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 4. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Gunta Treimane 3. auditorija  
Starpieskaite lekt. Gunta Treimane 3. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 3. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 3. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
Starpieskaite pasn. Ingūna Helviga 3. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Jānis Mencis 4. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 4. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 1. auditorija  
Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 1. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Radošā pašizpausme mūzikā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 308. auditorija (Rīga)  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 4. auditorija  
Starpieskaite asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 4. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Radošā pašizpausme mūzikā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 308. auditorija (Rīga)  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko   Rīgā
18. 11.06.2018,
Pirmdiena
10:00 Studiju darbs I Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Anita Petere 305. auditorija (Rīga)  
prof. Dr.paed. Elita Volāne 305. auditorija (Rīga)  
16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 4. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce 1. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.06.2018.