Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
2.PI/NR-1 (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
19. 28.01.2018,
Svētdiena
  Pēc 27.janvāra skatīties 2018.gada pavasara semestra lekciju sarakstu        
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00 Lekcijas NENOTIKS! Docētājas slimības dēļ. Pārceltas uz 10.03.        
09:00-16:00 Attīstības psiholoģija Lekcija pasn. Bc.psych. Evelina Bole 207. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērnu literatūra pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 207. auditorija pārcelts no 21.10
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 207. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija pasn. Baiba Brice 308. auditorija pārcelts no 13.01.
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Skolotāja veselības psihohigiēna Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 325. auditorija (aktu zāle)  
Ieskaite asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 325. auditorija (aktu zāle)  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības politika Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 325. auditorija (aktu zāle)  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 325. auditorija (aktu zāle)  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00 Attīstības psiholoģija Lekcija pasn. Bc.psych. Evelina Bole 308. auditorija pārcelts no 3.02.
09:00-16:00 Attīstības psiholoģija Eksāmens pasn. Bc.psych. Evelina Bole 308. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija pasn. Baiba Brice 308. auditorija pārcelts no 20.01.
Eksāmens pasn. Baiba Brice 308. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 309. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 309. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 309. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 309. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
08:30-15:00 Prakses atskaite nodošana 205. vai 212. kabinetā        
09:00-16:00 Civilā aizsardzība un arodveselība Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 325. auditorija (aktu zāle)  
Ieskaite prof. Dr.biol. Juris Porozovs 325. auditorija (aktu zāle)  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 201. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.06.2018.