Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.PI/NT (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 01.02.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Ilze Vilka 3. auditorija  
Eksāmens pasn. Ilze Vilka 3. auditorija  
1. 08.02.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 3. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Antra Randoha 3. auditorija  
3. 22.02.2018,
Ceturtdiena
  Lekcijas pārceltas uz 19.04.        
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija (Datorklase)  
5. 08.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 3. auditorija  
6. 15.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Pedagoģisko pētījumu metodoloģija Lekcija prof. Dr.paed. Maruta Sīle 6. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Maruta Sīle 6. auditorija  
7. 22.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 3. auditorija  
B 29.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 6. auditorija  
8. 05.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 3. auditorija  
9. 12.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija (Datorklase) 1. grupa
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija (Datorklase) 1. grupa
10. 19.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija (Datorklase) pārcelts no 22.02.
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 1. auditorija (Datorklase) 2.grupa
11. 26.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 3. auditorija  
Eksāmens pasn. Ilze Vilka 3. auditorija  
12. 03.05.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 3. auditorija  
pasn. Baiba Brice 3. auditorija  
13. 10.05.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 6. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 6. auditorija  
15. 24.05.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 6. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Inga Stangaine 6. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.03.2018.