Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NT (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
2. 15.02.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 4. auditorija  
4. 01.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 3. auditorija  
5. 08.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 8. auditorija  
6. 15.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 2. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 2. auditorija  
7. 22.03.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 8. auditorija  
8. 05.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 8. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 8. auditorija  
9. 12.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 8. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 8. auditorija  
10. 19.04.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 8. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 8. auditorija  
13. 10.05.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 3. auditorija  
prof. Dr.paed. Anita Petere 3. auditorija  
14. 17.05.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 2. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 2. auditorija  
17. 07.06.2018,
Ceturtdiena
09:00-16:00 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 3. auditorija  
doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 3. auditorija  
prof. Dr.paed. Elita Volāne 3. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane 3. auditorija  
lekt. Mg.paed. Aija Kalve 3. auditorija  
prof. Dr.paed. Elita Volāne 3. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.03.2018.