Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
3.PI/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 02.02.2018,
Piektdiena
09:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 207. auditorija  
prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 207. auditorija  
1. 09.02.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 303. auditorija  
2. 16.02.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 303. auditorija  
3. 23.02.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 207. auditorija  
4. 02.03.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 309. auditorija  
5. 09.03.2018,
Piektdiena
  Lekcijas NENOTIKS! Pārceltas uz 15.06.        
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 303. auditorija  
6. 16.03.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 207. auditorija  
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika Eksāmens doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 207. auditorija  
7. 23.03.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 303. auditorija  
8. 06.04.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 309. auditorija  
9. 13.04.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 303. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.psych. Guna Svence 303. auditorija  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 303. auditorija  
11. 27.04.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Antra Randoha 207. auditorija  
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika Eksāmens doc. Dr.paed. Antra Randoha 207. auditorija  
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 207. auditorija  
14. 18.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 309. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 309. auditorija  
15. 25.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 207. auditorija  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
17. 08.06.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 207. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 207. auditorija  
18. 15.06.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija pasn. Anita Ieriķe 309. auditorija pārcelts no 9.03.
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Eksāmens pasn. Anita Ieriķe 309. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.03.2018.