Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
4.Ps/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 325. auditorija (aktu zāle)  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 207. auditorija visi kopā
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 1. grupa
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 1.grupa
Eksāmens lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 1.grupa
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00 Sīkāka informācija par e-studijām e-pastā        
09:00-15:30 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce e-studijas (e-studijas)  
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce e-studijas (e-studijas)  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
10:00-17:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija uzmanību lekciju sākuma laikam
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 2. grupa
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 2.grupa
Eksāmens lekt. Mg.paed. Ligita Priede 204. auditorija 2. grupa
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 325. auditorija (aktu zāle)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00 Studiju darbs I Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Dagnija Vigule 204. auditorija  
doc. Dr.paed. Inese Freiberga 205. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 20. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
  Jānodod prakses atskaite 212. kab.        
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 207. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 325. auditorija (aktu zāle)  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā I Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 207. auditorija  
prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 207. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
  Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 207. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 207. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.03.2018.