Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.PI/NR-4 (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
18. 19.01.2018,
Piektdiena
  Uzmanību lekciju sākuma laikam        
1. 09.02.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 309. auditorija  
2. 16.02.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Pedagoģisko pētījumu metodoloģija Lekcija prof. Dr.paed. Maruta Sīle 309. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Maruta Sīle 309. auditorija  
5. 09.03.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 309. auditorija  
6. 16.03.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 308. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Inga Stangaine 308. auditorija  
7. 23.03.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 207. auditorija  
9. 13.04.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 207. auditorija  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 207. auditorija  
Eksāmens pasn. Ilze Vilka 207. auditorija  
11. 27.04.2018,
Piektdiena
09:00-15:50 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
09:00-16:00 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā Ieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers    
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:00 Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana pasn. Ilze Vilka    
14. 18.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 207. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 207. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.02.2018.