Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.PI/NR-1 (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 302. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.psych. Guna Svence 302. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 302. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 302. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 302. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna gatavība skolai Lekcija pasn. Ilze Vilka 301. auditorija  
Eksāmens pasn. Ilze Vilka 301. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 302. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Rotaļa teorijā un praksē Lekcija doc. Dr.paed. Inga Stangaine 302. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Inga Stangaine 302. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija asoc.prof. Māra Urdziņa-Deruma 302. auditorija  
11. 27.04.2018,
Piektdiena
09:00 204. un 205. auditorija        
Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne    
28.04.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības iestādē Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Antra Randoha    
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 303. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Zane Eņģele 303. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika Lekcija lekt. Mārīte Kokina-Lilo 207. auditorija  
Eksāmens lekt. Mārīte Kokina-Lilo 207. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 26.04.2018.