Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
8.S/NB (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
B 06.01.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 3. auditorija  
20. 03.02.2018,
Sestdiena
11:00 Morfoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 201. auditorija (Rīga)  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 4. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko    
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Aktīvā mācību audzināšanas prakse Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča    
doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 4. auditorija  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 225. auditorija (Rīga)  
16:30 2. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 4. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 220. auditorija (Rīga)  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 4. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:30-13:10 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija (Rīga)  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Latviešu valodas stilistika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra" (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
13. 07.05.2018,
Pirmdiena
10:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 301. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
12.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija (Rīga)  
14. 17.05.2018,
Ceturtdiena
10:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
19.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 105. auditorija (Rīga)  
15. 21.05.2018,
Pirmdiena
08:00 Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve (tiks precizēts) (Rīga) pilna laika studentiem
11:00 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 4. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija (Rīga)  
Eksāmens pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija (Rīga)  
12:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 100. auditorija (sapulču telpa) (Rīga) nepilna laika studentiem
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
12:00 Kvalifikācijas eksāmens angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Eksāmens doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Kvalifikācijas prakse angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:30 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 5. auditorija Pārcelts no 05.05.18
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska   Pārcelts no 05.05.18

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.06.2018.