Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
4.Ps/NC (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu) Lekcija pasn. Mg.paed. Inga Jurgena Datorklase 2.grupa
Ieskaite pasn. Mg.paed. Inga Jurgena Datorklase 2.grupa
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Digitālo materiālu veidošana Lekcija pasn. Mg.paed. Inga Jurgena Datorklase 2.grupa
4. 27.02.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Digitālo materiālu veidošana Lekcija pasn. Mg.paed. Inga Jurgena Datorklase 2.grupa
Ieskaite pasn. Mg.paed. Inga Jurgena Datorklase 2.grupa
5. 06.03.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Izglītības vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 11. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 11. auditorija  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
00:00-00:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede    
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:10-17:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 7. auditorija kopā
B 27.03.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 6. auditorija  
8. 03.04.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente 11. auditorija  
9. 10.04.2018,
Otrdiena
10:10-17:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase 1. grupa
10:10-16:45 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase 1. grupa
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Studiju darbs I Aizstāvēšana pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 11. auditorija  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 7. auditorija  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 7. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Ligita Priede 7. auditorija  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 7. auditorija  
15. 22.05.2018,
Otrdiena
09:00-17:00 Nodod prakses atskaiti Cēsu filiālē     Birojs  
10:10-17:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce   2. grupa
10:10-16:45 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce   2. grupa
16. 29.05.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente    
Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente    
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā I Aizstāvēšana pasn. Mg.philol. Mārīte Poiša    
18. 12.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste    
19. 19.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne    
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne    
20. 26.06.2018,
Otrdiena
10:10-16:45 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste    
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste    

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.05.2018.