Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
6.V/PR (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 01.02.2018,
Ceturtdiena
  šajā semestrī jums jāapgūst izvēles priekšmets (2 KP)        
09:00 Informācija pieejama www.ppmf.lu.lv        
1. 05.02.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija  
12:50-16:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija  
06.02.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 201. auditorija  
07.02.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
10:10-17:00 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
08.02.2018,
Ceturtdiena
09:30-19:10 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 203. auditorija  
2. 12.02.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija  
12:50-16:00 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
13.02.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 205. auditorija  
14.02.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
10:10-17:00 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
3. 19.02.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija  
12:50-16:20 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija  
20.02.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 201. auditorija  
21.02.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
13:50-17:00 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
22.02.2018,
Ceturtdiena
09:30-19:10 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 203. auditorija  
4. 26.02.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 220. auditorija  
Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 220. auditorija  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
12:50-16:00 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
27.02.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 203. auditorija  
28.02.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
10:10-13:20 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 303. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
13:50-17:00 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
01.03.2018,
Ceturtdiena
08:00 Sesijas lapas pieejamas 202. kabinetā        
09:30-19:10 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 203. auditorija  
15:20 Tikšanās ar programmas direktori   pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka 201. auditorija  
5. 05.03.2018,
Pirmdiena
  Prakse 5. - 12. nedēļa        
08.03.2018,
Ceturtdiena
10:00 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 203. auditorija  
11. 27.04.2018,
Piektdiena
10:10-13:20 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 309. auditorija  
13. 07.05.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
12:50-16:20 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija  
08.05.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 214. auditorija  
09.05.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:00-13:50 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
14:20-15:50 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
10.05.2018,
Ceturtdiena
08:30-11:40 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
11:50-15:20 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
14. 14.05.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija  
12:50-16:00 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
15.05.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 214. auditorija  
16.05.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:00-13:50 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
14:20-15:50 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
17.05.2018,
Ceturtdiena
08:30 1. specializācijas prakse latviešu valodā un literatūrā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
08:30-11:40 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
11:50-15:20 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
15. 21.05.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija pārcelts no 28.05.
08:30 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
12:50-16:20 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija  
15:30 Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
22.05.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 214. auditorija  
23.05.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:00-13:50 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
14:20-15:50 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
24.05.2018,
Ceturtdiena
  Lūgums steidzami nodot sesijas lapu! 227. kab.        
08:30-11:40 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
11:50-15:20 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
16. 28.05.2018,
Pirmdiena
08:30-11:40 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 217. auditorija  
Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
11:50-15:20 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 217. auditorija  
11:50 Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 402. auditorija  
11:50-15:20 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija pārcelts no 21.05.
12:50-16:00 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
29.05.2018,
Otrdiena
15:30-18:40 Izglītības attīstības plānošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 214. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams 214. auditorija  
30.05.2018,
Trešdiena
08:30-11:40 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 204. auditorija  
09:00-13:50 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
Starpieskaite pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija  
11:50-15:20 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 204. auditorija  
14:00 1. specializācijas prakse matemātikā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 204. auditorija  
14:20-15:50 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
16:00 1. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
31.05.2018,
Ceturtdiena
  Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Starpieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
08:30-11:40 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
11:50-15:20 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Starpieskaite asoc.prof. Jānis Mencis 204. auditorija  
06.06.2018,
Trešdiena
10:00 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Starpieskaite doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
07.06.2018,
Ceturtdiena
15:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
08.06.2018,
Piektdiena
14:00 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Eksāmens vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija  
15:30 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Ieskaite vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija  
18. 11.06.2018,
Pirmdiena
10:00 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija  
12.06.2018,
Otrdiena
10:00 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
13.06.2018,
Trešdiena
16:00 Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija  
14.06.2018,
Ceturtdiena
10:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
Skolvadības aktīvā prakse II Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 305. auditorija  
pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 305. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 20.03.2019.