Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
4.KO/NT (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
12:20-16:20 Prakse mārketingā Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga 2. auditorija  
lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks 2. auditorija  
pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 2. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Risku analīze un vadība Lekcija pasn. Svetlana Polovko 4. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:20-09:40 Ievads "Kvalifikācijas prakse uzņēmējdarbībā"   pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
09:20-16:20 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Risku analīze un vadība Lekcija pasn. Svetlana Polovko 4. auditorija  
Ieskaite pasn. Svetlana Polovko 4. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Personāla vadība Lekcija vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Ievads pētnieciskajā darbā Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20     Birojs  
Nodošana kvalifikācijas prakses uzņēmējdarbībā     Birojs  
Personāla vadība Lekcija vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
Ieskaite vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Ievads pētnieciskajā darbā Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana     2. auditorija  
Kvalifikācijas prakse uzņēmējdarbībā (komercdarbībā) Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 4. auditorija  
lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks 4. auditorija  
pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 4. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 21.03.2018.