Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
6.V/NR (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-10:30 Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 201. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija pasn. Daina Kājiņa 303. auditorija  
16:00 Skolvadības aktīvā prakse I Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 308. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Lietišķā svešvaloda Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:30-16:30 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 304. auditorija  
Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija pasn. Daina Kājiņa 303. auditorija  
09:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Ieskaite pasn. Daina Kājiņa    
10:00 Tikšanās ar programmas direktori   pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka 315. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 203. auditorija  
09:30-16:30 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 304. auditorija  
Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 105. auditorija  
12:50-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
09:30-16:30 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 304. auditorija  
Programmēšanas pamati (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:30-13:10 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Jānis Mencis 201. auditorija  
10:00-17:00 Fonētika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 401. auditorija  
12:50 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Starpieskaite asoc.prof. Jānis Mencis 201. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
09:30-16:30 Angļu valodas fonētika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija  
Ieskaite vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija  
Lietojumprogrammatūra (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Literatūras mācības metodika pamatskolā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 409. auditorija  
10. 20.04.2018,
Piektdiena
09:30-16:00 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena e-studijas (e-studijas)  
09:30-16:30 Datoru aparatūra un datoru tīkli (informātikas skolotājs) Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena    
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
09:30 Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve (tiks precizēts)  
09:30-16:30 Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:30-16:30 Informātikas mācību metodika (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena e-studijas (e-studijas)  
Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena    
12.05.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 201. auditorija  
09:30-16:30 Angļu valodas mācību metodika (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
Starpieskaite doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 301. auditorija pārcelts no 28.04.
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 301. auditorija  
12:50-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 201. auditorija pārcelts no 14.04.
15:00 1. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-12:10 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija pārcelts no 14.04.
09:30-14:50 Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija  
12:50 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Ieskaite asoc.prof. Ingrīda Uļjane 203. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-11:00 1. specializācijas prakse latviešu valodā un literatūrā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
09:30-16:30 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 205. auditorija  
Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
11:00-18:00 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
16:00 Skolvadības aktīvā prakse II Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 309. auditorija Pēc specializācijas lekcijām
16. 01.06.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
02.06.2018,
Sestdiena
  Ievads valodniecībā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 100. auditorija (sapulču telpa)  
09:00-16:00 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 409. auditorija  
09:30-16:30 Leksikoloģija (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija  
Eksāmens vec.pasn. Kristīne Užule 201. auditorija  
Matemātikas mācību metodika (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
Programmēšanas pamati (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
12:30 1. specializācijas prakse matemātikā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-12:00 Lietišķā svešvaloda Lekcija doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija pārcelts no 19.05.
Eksāmens doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Lietojumprogrammatūra (informātikas skolotājs) Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Starpieskaite lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
12:00 1. specializācijas prakse informātikā (informātikas skolotājs) Aizstāvēšana lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
11:15 Literatūras teorija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 28.05.2018.