Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
4.KO/NB (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
12:20 Prakse mārketingā Aizstāvēšana lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks (tiks precizēts) (Tukums) Tukumā
pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča (tiks precizēts) (Tukums) Tukumā
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Risku analīze un vadība Lekcija pasn. Svetlana Polovko 5. auditorija Prakses Ievads Kv.praksē.
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 5. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00 Prakses ievads   pasn. Svetlana Polovko    
09:00-16:00 Risku analīze un vadība Lekcija pasn. Svetlana Polovko 5. auditorija  
Ieskaite pasn. Svetlana Polovko 5. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 5. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 5. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Nodokļu pārvaldība Lekcija pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 2. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Komandas un grupas vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 5. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Benita Svareniece 1. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Benita Svareniece 1. auditorija  
Ieskaite pasn. Benita Svareniece 1. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Komandas un grupas vadība Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 2. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 2. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Nodokļu pārvaldība Lekcija pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 3. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
  Kv.prakses nodošana.        
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas prekses aizstāvēšana plkst. 10:00 Tukumā.        
09:00-16:00 Kvalifikācijas prakse uzņēmējdarbībā (komercdarbībā) Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne (tiks precizēts) (Tukums) Tukumā
lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks (tiks precizēts) (Tukums) Tukumā
pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča (tiks precizēts) (Tukums) Tukumā

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.06.2018.