Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
6.Ps/NA (3. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka Dzeltenā klase  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 8. auditorija  
3. 20.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 3. auditorija  
5. 06.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 1. auditorija  
Ieskaite lekt. Ērika Lanka 1. auditorija  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Datorklase  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija prof. Dr.paed. Elita Volāne 2. auditorija  
Starpieskaite prof. Dr.paed. Elita Volāne 2. auditorija  
B 27.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane Dzeltenā klase  
8. 03.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Datorklase  
9. 10.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane Dzeltenā klase  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane e-studijas (e-studijas)  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane Dzeltenā klase  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Datorklase  
15. 22.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane Datorklase  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane Datorklase  
16. 29.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Datorklase  
Eksāmens doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Datorklase  
18. 12.06.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša e-studijas (e-studijas)  
Starpieskaite lekt. Mg.paed. Rūta Vociša e-studijas (e-studijas)  
19. 19.06.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Studiju darbs II Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte Datorklase  
pasn. Mg.philol. Mārīte Poiša Datorklase  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.02.2018.