Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Pirmsskolas izglītības skolotājs
1.PI/NC (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
2. 14.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Audzināšanas teorijas Lekcija prof. Dr.paed. Inese Jurgena 11. auditorija  
4. 28.02.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Attīstības psiholoģija Lekcija pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
5. 07.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Inese Freiberga 11. auditorija  
6. 14.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Pirmsskolas pedagoģija Lekcija prof. Dr.paed. Anna Līduma 11. auditorija  
7. 21.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Attīstības psiholoģija Lekcija pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
B 28.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Audzināšanas teorijas Lekcija prof. Dr.paed. Inese Jurgena 11. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.paed. Inese Jurgena 11. auditorija  
8. 04.04.2018,
Trešdiena
10:10-16:40 Pirmsskolas pedagoģija Lekcija prof. Dr.paed. Anna Līduma 11. auditorija  
10:10-16:45 Pirmsskolas pedagoģija Eksāmens prof. Dr.paed. Anna Līduma 11. auditorija  
9. 11.04.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērnu literatūra pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 11. auditorija  
10. 18.04.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā Lekcija pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka 11. auditorija  
11. 25.04.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Inese Freiberga 11. auditorija  
12. 02.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija prof. Dr.paed. Anna Līduma 11. auditorija  
13. 09.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece 11. auditorija  
14. 16.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Lekcija doc. Dr.paed. Inese Freiberga 1. auditorija  
Eksāmens doc. Dr.paed. Inese Freiberga 1. auditorija  
15. 23.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece 11. auditorija  
16. 30.05.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija prof. Dr.paed. Anna Līduma    
17. 06.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērnu literatūra pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve    
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve    
18. 13.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece 11. auditorija  
Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece 11. auditorija  
19. 20.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija prof. Dr.paed. Anna Līduma    
Eksāmens prof. Dr.paed. Anna Līduma    

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.05.2018.