Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
8.S/NC (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
11:00 Morfoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 201. auditorija (Rīga)  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 225. auditorija (Rīga)  
16:30 2. specializācijas prakse angļu valodā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 217. auditorija (Rīga)  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 220. auditorija (Rīga)  
6. 14.03.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 7. auditorija  
17.03.2018,
Sestdiena
09:30-13:10 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 203. auditorija (Rīga)  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ģeometrija (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Latviešu valodas stilistika (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-10:00 Algebra (matemātikas skolotājs pamatskolā) Eksāmens pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Literatūras vēsture (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
10:00-17:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Matemātikas praktikums (matemātikas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 201. auditorija (Rīga)  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 201. auditorija (Rīga)  
09:30-12:40 Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
13:20-16:30 Akadēmiskā rakstīšana (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Ieskaite vec.pasn. Antra Leine 105. auditorija (Rīga)  
Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne   PPMF (A-korpuss) 314. aud. Jūrmalas gatve76
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra" (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Aija Kalve 402. auditorija (Rīga)  
13. 07.05.2018,
Pirmdiena
10:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 301. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
12.05.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas eksāmens matemātikas specializācijā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Eksāmens pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
09:30-16:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Lekcija prof. Dr.philol. Anna Vulāne 402. auditorija (Rīga)  
12:00 Kvalifikācijas prakse matemātikas specializācijā (matemātikas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Irina Milaša 203. auditorija (Rīga)  
pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa 203. auditorija (Rīga)  
14. 17.05.2018,
Ceturtdiena
10:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
19.05.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 105. auditorija (Rīga)  
15. 21.05.2018,
Pirmdiena
08:00 Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve (tiks precizēts) (Rīga) pilna laika studentiem
11:00 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) pilna laika studentiem
26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā Lekcija prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 304. auditorija (Rīga)  
Eksāmens prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 304. auditorija (Rīga)  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:30-16:30 Angļu valoda (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Lekcija pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija (Rīga)  
Eksāmens pasn. Jeļena Stepanova 402. auditorija (Rīga)  
12:00 Leksikoloģija un frazeoloģija (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Ieskaite prof. Dr.philol. Anna Vulāne 100. auditorija (sapulču telpa) (Rīga) nepilna laika studentiem
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:30 Sintakse (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
12:00 Kvalifikācijas eksāmens angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Eksāmens doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Kvalifikācijas prakse angļu valodas specializācijā (angļu valodas skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Diāna Liepa 305. auditorija (Rīga)  
Kvalifikācijas prakse latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Aizstāvēšana lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
18. 13.06.2018,
Trešdiena
10:10-16:45 Prakse integrētajā mācībā sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane    
prof. Dr.paed. Zenta Anspoka    
16.06.2018,
Sestdiena
09:30 Kvalifikācijas eksāmens latviešu valodas un literatūras specializācijā (latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā) Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem
prof. Dr.philol. Anna Vulāne 217. auditorija (Rīga) nepilna laika studentiem

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.06.2018.