Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
8.Ps/NB (4. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
B 06.01.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 3. auditorija  
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne 3. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 4. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 4. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 4. auditorija  
prof. Dr.paed. Zenta Anspoka 4. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Lekcija prof. Dr.paed. Anita Petere 4. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne 4. auditorija  
Eksāmens lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne 4. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācība pamatizglītībā Eksāmens prof. Dr.paed. Anita Petere 4. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 4. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 4. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rūta Vociša 4. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 4. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Aija Kalve 5. auditorija pārcelts no 14.04.18
Eksāmens lekt. Mg.paed. Aija Kalve 5. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā Lekcija doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 4. auditorija Pārcelts no 28.04.18
Eksāmens doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča 4. auditorija  
13. 11.05.2018,
Piektdiena
09:00-16:00 Kvalifikācijas eksāmens mācību priekšmetu metodikās Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška (tiks precizēts) (Rīga) Rīgā
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00 Kvalifikācijas prakses nodošana     Birojs  
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 5. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 4. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Integrētā mācību prakse sākumskolā Aizstāvēšana doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška 5. auditorija  
Kvalifikācijas prakse sākumskolā Aizstāvēšana asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 5. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Ievads logopēdijā Lekcija lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 5. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa 5. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 5. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 5. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Lekcija lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 5. auditorija Pārcelts no 05.05.18
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati Eksāmens lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska 5. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.05.2018.