Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
4.Ps/NA (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai Lekcija doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 1. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 1. auditorija  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 1. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa 1. auditorija  
3. 20.02.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase  
5. 06.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede 3. auditorija  
6. 13.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 1. auditorija  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede Datorklase  
8. 03.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika Lekcija lekt. Mg.paed. Ligita Priede Dzeltenā klase  
Eksāmens lekt. Mg.paed. Ligita Priede Dzeltenā klase  
9. 10.04.2018,
Otrdiena
09:45-10:00 Ievadīs aktīvajā mācību un audzināšanas praksē pirmsskolā I.   pasn. Mg.philol. Mārīte Poiša Datorklase  
10:00-17:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente Datorklase  
10. 17.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste Datorklase  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste Datorklase  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Studiju darbs I Aizstāvēšana pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte Datorklase  
pasn. Mg.philol. Mārīte Poiša Datorklase  
13. 08.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne Datorklase  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase  
Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce Datorklase  
16. 29.05.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā I Aizstāvēšana   1. auditorija  
pasn. Mg.paed. Sandra Miezīte 1. auditorija  
pasn. Mg.philol. Mārīte Poiša 1. auditorija  
17. 05.06.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne Dzeltenā klase  
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne Dzeltenā klase  
18. 12.06.2018,
Otrdiena
10:00-17:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente Dzeltenā klase  
Eksāmens vec.pasn. Dr.paed. Aija Studente Dzeltenā klase  

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.03.2018.