Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
2.KO/NT (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Komercdarbības tiesības Lekcija pasn. Mg.iur. Andra Šenberga 3. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.iur. Andra Šenberga 3. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Mārketings Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 3. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Mārketings Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 3. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Makroekonomika Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 7. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Mārketings Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 3. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Makroekonomika Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
B 31.03.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Mārketings Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere e-studijas (e-studijas)  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Grāmatvedība Lekcija pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 3. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Mārketings Lekcija prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 3. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere 3. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Personāla vadība Lekcija vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Makroekonomika Lekcija pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča 3. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Ievads pētnieciskajā darbā Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Personāla vadība Lekcija vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
Ieskaite vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 3. auditorija  
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Ievads pētnieciskajā darbā Lekcija doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
Ieskaite doc. Dr.sc.admin. Antra Līne 3. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 3. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:20-16:20 Grāmatvedība Lekcija pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 3. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola 3. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 30.01.2018.