Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
4.V/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vadības informācijas sistēmas Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 308. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
08:30 Tikšanās ar programmas direktori   pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka 100. auditorija (sapulču telpa)  
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 20. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste    
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne    
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Civilā aizsardzība un arodveselība Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 207. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.biol. Juris Porozovs    
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vadības informācijas sistēmas Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 225. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce    
Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce 225. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 207. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Vadības informācijas sistēmas Lekcija lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
Eksāmens lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena 220. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts    
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska    
  30.06.2018,
Sestdiena
12:30 Skolvadības aktīvā prakse I Aizstāvēšana pasn. Dr.paed. Inta Lemešonoka 305. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
12:30 Skolvadības aktīvā prakse I Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 305. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
12:30 Studiju darbs I Aizstāvēšana prof. Dr.paed. Ivars Muzis 305. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 27.04.2018.