Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu Personāla speciālists
4.PSP/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
1. 06.02.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Lekcija pasn. Gunta Reķe 203. auditorija  
2. 13.02.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Biznesa un vadības psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 217. auditorija  
15.02.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Biznesa un vadības psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 217. auditorija  
4. 27.02.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Lekcija pasn. Gunta Reķe 201. auditorija  
01.03.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Biznesa un vadības psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 217. auditorija  
7. 20.03.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 217. auditorija  
B 27.03.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 217. auditorija  
8. 03.04.2018,
Otrdiena
18:00 Plkst.18.00 prakses ievads 2.PSP kursam   vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena 217. auditorija  
18:00-21:10 Biznesa un vadības psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 217. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.psych. Guna Svence    
10. 17.04.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Lekcija pasn. Gunta Reķe 203. auditorija  
11. 24.04.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika Lekcija pasn. Gunta Reķe 205. auditorija  
Ieskaite pasn. Gunta Reķe    
12. 03.05.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
13. 10.05.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
14. 15.05.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
15. 22.05.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
24.05.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 310b. auditorija  
16. 29.05.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Personības psiholoģija un izaugsmes treniņš Lekcija prof. Dr.psych. Guna Svence 203. auditorija  
Eksāmens prof. Dr.psych. Guna Svence    
17. 07.06.2018,
Ceturtdiena
18:00-21:10 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 217. auditorija  
18. 12.06.2018,
Otrdiena
18:00-21:10 Projektu vadība Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 217. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis    
19. 21.06.2018,
Ceturtdiena
  Kv.prakses atskaites nodošana 227.kab.lidz plkst 17.00.        
20. 28.06.2018,
Ceturtdiena
18:00 Kv.prakses aizstāvēšana notiks Aspazijas bulvārī 5., 406.auditorijā.        
Kvalifikācijas prakse biroja darba organizēšanā Aizstāvēšana doc. Dr.sc.admin. Antra Līne    
doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga    
pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova    

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.06.2018.