Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas izglītības skolotājs
4.P/NR (2. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Digitālo materiālu veidošana Lekcija lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
Ieskaite lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers 225. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērnu filozofija un valoda Lekcija prof. Dr.habil.philol. Dace Markus 201. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce 308. auditorija  
4. 03.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 20. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Individualizācija un diferenciācija pedagoģiskajā procesā Lekcija pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
Eksāmens pasn. Bc.paed. Anda Štoka-Šņepste 302. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā Lekcija prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne    
7. 24.03.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Civilā aizsardzība un arodveselība Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 207. auditorija  
Ieskaite prof. Dr.biol. Juris Porozovs    
8. 07.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 217. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērnu filozofija un valoda Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale 204. auditorija  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā Lekcija doc. Dr.paed. Inguna Lāce    
Eksāmens doc. Dr.paed. Inguna Lāce 225. auditorija  
12. 05.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 207. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 304. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Izglītības iestādes tiesiskais regulējums Lekcija pasn. Juris Zīvarts 325. auditorija (aktu zāle)  
Eksāmens pasn. Juris Zīvarts    
16. 02.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Speciālās pedagoģijas pamati Lekcija pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
Eksāmens pasn. Mg.paed. Egija Laganovska 20. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
09:00-15:30 Bērnu filozofija un valoda Lekcija lekt. Mg.paed. Rasma Purmale e-studijas (e-studijas)  
09:00-16:00 Bērnu filozofija un valoda Eksāmens lekt. Mg.paed. Rasma Purmale e-studijas (e-studijas)  
prof. Dr.habil.philol. Dace Markus e-studijas (e-studijas)  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
09:00 Studiju darbs I Aizstāvēšana doc. Dr.paed. Antra Randoha 204. auditorija  
pasn. Ilze Vilka 204. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Lekcija asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 302. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
09:00-16:00 Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika Eksāmens asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko 302. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.02.2018.