Lekciju saraksti (2018. gada pavasaris) (PROJEKTS)

Nākamā semestra lekciju sarakstus skat. šeit

Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs
2.Ps/NV (1. kurss)

NedēļaDatumsLaiksNosaukums (specializācijas grupa)VeidsDocētājsTelpaPiezīmes
20. 03.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Attīstības psiholoģija Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 216. auditorija  
1. 10.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 216. auditorija  
10:30 Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija Eksāmens prof. Dr.biol. Juris Porozovs 216. auditorija  
2. 17.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Attīstības psiholoģija Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 216. auditorija  
Eksāmens asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova 216. auditorija  
3. 24.02.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 216. auditorija  
5. 10.03.2018,
Sestdiena
10:30 Profesionālā svešvaloda (angļu) Lekcija pasn. Mg.philol. Nataļja Malašonoka 216. auditorija  
6. 17.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Civilā aizsardzība un arodveselība Ieskaite prof. Dr.biol. Juris Porozovs 216. auditorija  
10:30-17:20 Civilā aizsardzība un arodveselība Lekcija prof. Dr.biol. Juris Porozovs 216. auditorija  
7. 24.03.2018,
Sestdiena
-17:20 Projektu vadības pamati Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 216. auditorija  
10:30-17:20 Projektu vadības pamati Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 216. auditorija  
8. 07.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Profesionālā svešvaloda (angļu) Lekcija pasn. Mg.philol. Nataļja Malašonoka 216. auditorija  
9. 14.04.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Skolas pedagoģija Lekcija doc. Dr.paed. Iveta Kāposta 216. auditorija  
10. 21.04.2018,
Sestdiena
-17:20 Profesionālā svešvaloda (angļu) Ieskaite pasn. Mg.philol. Nataļja Malašonoka e-studijas (e-studijas)  
10:30-17:00 Profesionālā svešvaloda (angļu) Lekcija pasn. Mg.philol. Nataļja Malašonoka e-studijas (e-studijas)  
11. 28.04.2018,
Sestdiena
10:30 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 125. auditorija  
10:30-17:20 Pedagoģisko pētījumu metodoloģija Lekcija pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča 216. auditorija  
Ieskaite pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča 216. auditorija  
13. 12.05.2018,
Sestdiena
-17:20 Pedagoģiskā psiholoģija Eksāmens prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 216. auditorija  
10:30-17:20 Pedagoģiskā psiholoģija Lekcija prof. Dr.psych. Tija Zīriņa 216. auditorija  
14. 19.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka 125. auditorija  
15. 26.05.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Lekcija "Skolas pedagoģija" plānota Ventspils tehnikuma 227. kabinetā        
10:30-11:00 Nodod Pedagoģisko procesu vērojumu praksi (Nav jāaizstāv!)        
10:30-17:20 Skolas pedagoģija Lekcija doc. Dr.paed. Iveta Kāposta (tiks precizēts)  
Eksāmens doc. Dr.paed. Iveta Kāposta (tiks precizēts)  
16. 01.06.2018,
Piektdiena
10:30-17:00 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Lekcija lekt. Ērika Lanka e-studijas (e-studijas)  
10:30-17:20 Pedagoga sadarbība ar vecākiem Eksāmens lekt. Ērika Lanka e-studijas (e-studijas)  
02.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai Lekcija doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone 216. auditorija  
17. 09.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Skolotāja veselības psihohigiēna Ieskaite asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 216. auditorija  
10:30-17:20 Skolotāja veselības psihohigiēna Lekcija asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina 216. auditorija  
18. 16.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Izglītības politika Ieskaite prof. Dr.paed. Ivars Muzis 216. auditorija  
10:30-17:20 Izglītības politika Lekcija prof. Dr.paed. Ivars Muzis 216. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
-17:20 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai Eksāmens doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone 125. auditorija  
  30.06.2018,
Sestdiena
10:30-17:20 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai Lekcija doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone 125. auditorija  

Pēdējās izmaiņas veiktas 24.05.2018.